O portalu DualEducationFinder

Spletna platforma DualEducationFinder ponuja informacije o dualnem izobraževanju v alpskem prostoru v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in slovenskem jeziku. Mentorji v podjetjih, menedžerji MSP, mentorji in predavatelji/učitelji v šolah bodo dobili odgovore na najnovejša vprašanja o dualnem izobraževanju. Zajete teme so poklicna usmerjenost, usposabljanje mentorjev in prepustnost izobraževalnih sistemov. Platforma je bila razvita v okviru projekta DuALPlus. Vsebine je zbralo ali razvilo kot skupno prizadevanje devet partnerskih organizacij, ki so izvedle projekt.

Slika
DualEducationFinder

Kot orodje za poklicno usmerjanje namerava platforma pomagati v fazi poklicnega odločanja in pomagati ciljnim skupinam, da se seznanijo s trenutnimi ukrepi. Na ta način se lahko zagotovi bolj ciljno usmerjena odločitev o usmeritvi. Ponuja informacije in praktično usmerjene predloge za izboljšanje podobe in pomembnosti dualnega izobraževanja in usposabljanja, za izboljšanje kompetenc mentorjev v podjetju in za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja. Predstavlja tudi primere najboljših praks modulov usposabljanja za mentorje v podjetju in inovativne oblike izobraževanja, razvite v okviru projekta DuALPlus. Poleg tega, ker je spodbujanje prepustnosti v dualnem izobraževanju del zagotavljanja odličnosti in povečanja privlačnosti dualnega izobraževanja v alpskem prostoru, DualEducationFinder prikazuje, kako se prepustnost oblikuje v različnih regijah, opisuje primere najboljše prakse in imenuje predloge politik za povečanje prepustnosti.

Slika
WIGE Montafon

Platforma podpira štiri vrste uporabnikov: inštruktorje v podjetju, vodje MSP, trenerje in predavatelje/učitelje. Za vsako vrsto uporabnika je na voljo seznam ustreznih vprašanj v zvezi z dualnim izobraževanjem za posamezne regije. Na ta način zbirka orodij vsako vprašanje poveže z abstraktno poizvedbo (npr. iskanje vajeništva, celovita orientacija) z vidika danega uporabnika. Vprašanja so lahko dodeljena določenim regijam ali izključena v nekaterih regijah. Enako načelo velja za odgovore na uporabnikova vprašanja. Usmerjevalni ukrepi (npr. ukrepi kariernega svetovanja) so predstavljeni v obliki obeh vrst (npr. dogodki, pobude) in specifičnih ukrepov za posamezno regijo. Vsaki poizvedbi se dodeli en ali več odgovorov in se prikažejo takoj, ko se išče vprašanje ali dana ključna beseda. Poleg tega je prikazan seznam konkretnih primerov dane vrste ukrepa z naslovom in povezavo ob upoštevanju izbrane regije. V meniju razdelek »Infopool« predstavlja informacije v klasični strukturi, ponovno razvrščene z vidika štirih tipov uporabnikov. Razdelek »Prenosi« ponuja poročila in dokumente, ki nudijo poglobljene informacije o različnih temah, predstavljenih v DualEducationFinder.

 

O projektu DuALPlus

Projekt DuALPlus poteka od aprila 2018 do septembra 2021. Sofinancira ga Evropska unija v okviru programa Prostor Alpe. Več informacij najdete na spletni strani projekta.

Interaktivna dokumentacija zaključne konference DuALPlus je na voljo tukaj, poročilo o zaključni konferenci pa si lahko prenesete v pdf formatu.