Informacije

Mentor (v podjetjih)

Usposabljanje in mentorstvo prihodnjih obrtikov/obrtnic

Slika
x

Namenjeno osebam, ki usposabljajo vajence ali pripravnike v obrtnih poklicih kot del svojega dela v MSP.

Mentorji v podjetju so v ospredju dualnega izobraževanja in usposabljanja, saj vajencem zagotavljajo praktična in teoretična znanja, ki jih potrebujejo za svoj prihodnji poklic. Pogosto tudi čustveno podpirajo svoje vajence. Mentorji lahko prispevajo k izboljšanju podobe in vrednosti dualnega izobraževanja in usposabljanja s svojim delom in zavzetostjo v svojem podjetju ter v javnosti (npr. Z dnevi odprtih vrat, sejmi za zaposlovanje ali tekmovanji za vajence). Glede na njihovo ključno vlogo je očitno, da bi morali mentorji v podjetju ostati odprti za nov družbeni in izobraževalni razvoj. Obiskovanje tečajev naprednega usposabljanja, na primer v zvezi s tehničnimi novostmi ali za zadovoljevanje potreb določenih ciljnih skupin, jim lahko pomaga obvladovati  stalne spremembe.

Kako lahko izboljšamo usposobljenost mentorjev v podjetjih v svoji regiji?

Lustenau, Fulterer

Izboljšanje kompetenc mentorjev

Študije v okviru našega projekta so pokazale, da današnji dualni izobraževalni sistemi ter potrebe vajencev poklicnih šol in trg dela poudarjajo določene kompetence, ki se zahtevajo od mentorjev v podjetju, vključno s strokovnimi, tehničnimi in didaktičnimi kompetencami, poklicnimi izkušnjami na …

Katere inovacije in možnosti sodelovanja za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja obstajajo v moji regiji?

ZIMM Karrieretag 2018

Razviti inovativni formati usposabljanja znotraj DuALPlus

Šest partnerjev je razvilo regionalne formate usposabljanja, ki temeljijo na prejšnjih raziskavah, bodisi z izboljšanjem obstoječih usposabljanj bodisi z razvojem novih. Usposabljanja so namenjena MSP, trenerjem ali mladim. Tem ciljnim skupinam bodo pomagali razviti veščine za obvladovanje nenehnih …

Kako lahko izboljšam podobo in prikažem pravo vrednost dualnega izobraževanja in usposabljanja v svoji regiji?

WIGE Montafon

Podoba in vrednost dualnega izobraževanja

Nizka javna podoba dualnega usposabljanja nasploh in zlasti rokodelstva se razteza po območjih alpskega prostora. V več državah je mogoče opaziti povečanje akademizacije, ki jo posredno podpirajo šolski učitelji in starši, ki spodbujajo mlade, da si prizadevajo za visokošolsko izobrazbo. Izobrazba …

Kako lahko mladim omogočim vpogled v vsakodnevno prakso?

i-Ausbildungsmesse

Preizkusite se v poklicu

Kakšne naloge ima poklic in kako dejansko izgleda delo v podjetju, sta dve bistveni točki v procesu odločanja mladega človeka pri izbiri poklica. Obstajajo različne pobude, ki mentorjem v podjetju omogočajo vsakodnevne praktične vpoglede.

Kako najdem vajenca?

i-Ausbildungsmesse

Stopite v stik z vajenci

Kot mentor v podjetju obstaja veliko načinov, kako stopiti v stik z vajenci. Še posebej dobra priložnost so pobude, ki jih podjetja organizirajo skupaj s šolami. Odlično priložnost pa ponujajo tudi sejmi in dnevi odprtih vrat.

Kako obvestiti mlade, da jim lahko predstavim svoje podjetje?

Schulmesse Montafon

Promocija podjetja

Regije ponujajo upravljavcem MSP različne možnosti, da svoje podjetje predstavijo mladim.

Kako se spreminja prepustnost v moji regiji?

Juergen Kraemer Karrieretag 2018

Prepustnost: preglednost in možnosti prehoda v izobraževalnem sistemu

Katere inovacije in sodelovanja obstajajo v moji regiji za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja?

BULU Karrieretag 2018

Aktivnosti in inovacije za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja

Drugi del projekta DuALPlus je zajemal zbiranje uspešnih primerov inovativnih dualnih izobraževalnih programov z območja Alp. Zaradi razlik v dualnih izobraževalnih sistemih šestih partnerskih držav nasploh in njihovem trenutnem razvoju so bili vključeni primeri najboljših praks, ki opisujejo …

Kateri dodatni moduli usposabljanja za mentorje v podjetjih so bili zasnovani v okviru projekta DuALPlus?

BöschGmbH 2017

Predlog modulov usposabljanja za mentorje v podjetju

Pomen dualnega izobraževanja za nemoten prehod iz izobraževanja v delo ter gospodarski pomen kvalificiranih obrti in trgovskih poklicev sta splošno priznana na politični ravni. Vendar pa je MSP vedno težje dobiti ustrezne vajence. Danes je vse večje število vajencev del marginaliziranih skupin, kot …

Kje mladi dobijo informacije o možnostih usposabljanja?

Ausbildungsbotschafter

Kje najti informacije o načinih usposabljanja

Mladi uporabljajo najrazličnejše spletne in offline kanale v informacijskem procesu iskanja izobraževalni poti.