Starši / dijaki

Podporna orientacija

Slika
WIGE Montafon

Poklicno usmerjanje je proces, v katerem mladi spoznavajo lastne interese, spretnosti in cilje. Če se dijaki ob koncu šolanja zavedajo, kaj zmorejo in kam želijo, lažje sprejmejo (pravo!) odločitev.

Zgodnje poklicno usmerjanje ter širok nabor informacij in storitev pomaga in omogoča nemoten prehod iz šole v poklicno življenje.

Na voljo je široka paleta storitev, dogodkov in ponudb za orientacijo mladih. DualEducationFinder je zbirka primerov, ki naj bi pomagala (zlasti ciljnim skupinam: mentorju v podjetju, vodji malih in srednjih podjetij, mentorju in predavatelju/učitelju v šolah) lažje oblikovati predloge poklicne usmeritve. Poznavanje pobud ostalih mednarodnih partnerjev bi lahko okrepilo nadregionalni in mednarodni značaj ter obogatilo obstoječo ponudbo.