Šolska delavnica

Obrtna zbornica za München in Zgornjo Bavarsko ponuja dvodnevno analizo potenciala s poklicnim svetovanjem, ki mu sledi 10 dni poklicnega usmerjanja v prakso.

Cilj je učencem omogočiti prvi vpogled v posamezna poklicna področja. Rezultati kariernega svetovanja in izkušnje iz poklicne orientacijske prakse so namenjeni podpori študentu pri izbiri poklica.

 

 

Ozadje

Hamet BOP je testni postopek, ki mladim pomaga, da se bolje spoznajo. V analizi potenciala Hamet BOP mladi najprej raziščejo svoje osebne prednosti, preden se preizkusijo v posebnih poklicih na delovnih mestih degustatorjev.

Učenci se nato pod vodstvom izkušenih trenerjev učijo različnih obrtnih dejavnosti. Imenovani vaditelji Obrtne zbornice imajo dolgoletne izkušnje na področju obrtnega usposabljanja vajencev in pedagoškega dela z mladimi. Pomagajo ne le pri določanju individualnih obrtnih kompetenc, temveč tudi odgovarjajo na vprašanja o poklicnem profilu

 

Ciljna skupina

Ciljna skupina so mladi od 13 do 14 let (od enega do dveh let pred zaključkom šolanja), vendar so lahko ciljna skupina ukrepa tudi mladi polnoletni begunci.

 

Zahteve

V potencialni analizi učenci opravijo praktične vaje. Pogosto se izvajajo rokodelske vaje (npr. rokovanje z lesom in orodjem) ali skupinske vaje (npr. gradnja mesta iz papirja). Izurjeni opazovalci dajejo mladim povratne informacije o opaznih prednostih po vajah.

Za izvedbo praktičnega dela sta potrebna izkušen inštruktor in ustrezna delavnica.

Struktura

Časovni okvir je 2 dni za preizkusni postopek in 10 dni za poklicno orientacijsko prakso.

 

Implementacija

Vključeni so strokovnjaki za poklicno orientacijo HWK, učitelji, strokovnjaki, ki poznajo postopke analize potencialov, poklicni trenerji iz Obrtne zbornice

Finančna sredstva: po potrebi stroški za zunanje strokovnjake za postopek testiranja

Prostorski viri: prostori za analizo potenciala, delavnice za praktični del

 

Evalvacija

Vsako leto se šolskih delavnic udeleži okoli 1500 učencev. Odziv je pozitiven.

 

 

Kontaktni podatki: Elke Koch, Chamber of Skilled Crafts for Munich and Upper Bavaria, www.hwk-muenchen.de