Manager MSP

Izboljšanje dualnega izobraževanja in usposabljanja preko promocije, mreženja in inovacij

Slika
Juergen Kraemer Karrieretag 2018

Namenjeno osebam, ki vodijo MSP kot strokovnjaki/mojstri.

 

Vodje malih in srednjih podjetij so odgovorni za svoje podjetje in imajo ključno vlogo pri odločanju o zaposlovanju in usposabljanju vajencev. Njihov položaj jim omogoča, da vzpostavijo mreže z drugimi pomembnimi akterji v dualnem izobraževanju in usposabljanju, na primer z drugimi MSP, šolami in visokošolskimi ustanovami, da bi dvignili svojo podobo, vrednost in kakovost. Kot vodja svojega MSP bi morali pokazati prednosti usposabljanja v svojih podjetjih. Prav tako bi morali spodbujati svoje zaposlene in vajence, da izkoristijo priložnosti za razširitev svojih znanj in perspektiv, npr. prek naprednih usposabljanj ali programov mobilnosti.

How can I inspire students with higher school qualifications/studies to join my company?

Schulmesse Montafon

Navdihnite mlade, da se odločijo za obrt

Ni vedno lahko združiti obrtnikov in diplomantov z višjo izobrazbo. Iz tega razloga obstajajo različne pobude, ki navdušijo učence z višjo izobrazbo ali študente, da se lotijo ​​obrti.

Kako lahko izboljšam podobo in prikažem pravo vrednost dualnega izobraževanja in usposabljanja v svoji regiji?

WIGE Montafon

Podoba in vrednost dualnega izobraževanja

Nizka javna podoba dualnega usposabljanja nasploh in zlasti rokodelstva se razteza po območjih alpskega prostora. V več državah je mogoče opaziti povečanje akademizacije, ki jo posredno podpirajo šolski učitelji in starši, ki spodbujajo mlade, da si prizadevajo za visokošolsko izobrazbo. Izobrazba …

Kako lahko izboljšamo usposobljenost mentorjev v podjetjih v svoji regiji?

Lustenau, Fulterer

Izboljšanje kompetenc mentorjev

Študije v okviru našega projekta so pokazale, da današnji dualni izobraževalni sistemi ter potrebe vajencev poklicnih šol in trg dela poudarjajo določene kompetence, ki se zahtevajo od mentorjev v podjetju, vključno s strokovnimi, tehničnimi in didaktičnimi kompetencami, poklicnimi izkušnjami na …

Kako lahko mladim omogočim vpogled v vsakodnevno prakso?

i-Ausbildungsmesse

Preizkusite se v poklicu

Kakšne naloge ima poklic in kako dejansko izgleda delo v podjetju, sta dve bistveni točki v procesu odločanja mladega človeka pri izbiri poklica. Obstajajo različne pobude, ki mentorjem v podjetju omogočajo vsakodnevne praktične vpoglede.

Kako najdem vajenca?

i-Ausbildungsmesse

Stopite v stik z vajenci

Kot vodja MSP obstaja veliko načinov, kako stopiti v stik z vajenci. Posebno dobre priložnosti so pobude, ki jih organizirajo menedžerji MSP skupaj s šolami. Toda sejmi in dnevi odprtih vrat ponujajo tudi odlično priložnost.

Kako obvestiti mlade, da jim lahko predstavim svoje podjetje?

Schulmesse Montafon

Promocija podjetja

Regije ponujajo upravljavcem MSP različne možnosti, da svoje podjetje predstavijo mladim.

Kako se spreminja prepustnost v moji regiji?

Juergen Kraemer Karrieretag 2018

Prepustnost: preglednost in možnosti prehoda v izobraževalnem sistemu

Katere inovacije in sodelovanja obstajajo v moji regiji za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja?

BULU Karrieretag 2018

Aktivnosti in inovacije za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja

Drugi del projekta DuALPlus je zajemal zbiranje uspešnih primerov inovativnih dualnih izobraževalnih programov z območja Alp. Zaradi razlik v dualnih izobraževalnih sistemih šestih partnerskih držav nasploh in njihovem trenutnem razvoju so bili vključeni primeri najboljših praks, ki opisujejo …

Kateri dodatni moduli usposabljanja za mentorje v podjetjih so bili zasnovani v okviru projekta DuALPlus?

BöschGmbH 2017

Predlog modulov usposabljanja za mentorje v podjetju

Pomen dualnega izobraževanja za nemoten prehod iz izobraževanja v delo ter gospodarski pomen kvalificiranih obrti in trgovskih poklicev sta splošno priznana na politični ravni. Vendar pa je MSP vedno težje dobiti ustrezne vajence. Danes je vse večje število vajencev del marginaliziranih skupin, kot …

Kateri inovativni formati usposabljanja so bili razviti v okviru projekta DuALPlus?

ZIMM Karrieretag 2018

Razviti inovativni formati usposabljanja znotraj DuALPlus

Šest partnerjev je razvilo regionalne formate usposabljanja, ki temeljijo na prejšnjih raziskavah, bodisi z izboljšanjem obstoječih usposabljanj bodisi z razvojem novih. Usposabljanja so namenjena MSP, trenerjem ali mladim. Tem ciljnim skupinam bodo pomagali razviti veščine za obvladovanje nenehnih …

Kje se lahko, kot delodajalec, predstavim?

Schulmesse Montafon

Prepoznavnost na trgu dela

Prepoznavnost na trgu dela je ključnega pomena za pridobivanje zaposlenih in vajencev. Obstajajo različni načini za dosego tega.

Where do young people get inforKje mladi dobijo informacije o možnostih usposabljanja?mation about the training path?

Ausbildungsbotschafter

Kje najti informacije o načinih usposabljanja

Mladi uporabljajo najrazličnejše spletne in offline kanale v procesu obveščanja o prihodnji izobraževalni poti.