Vajeniški ambasadorji »Kombinirana diploma«

Ambasadorji vajeništva so študenti kombiniranega študijskega programa, ki vzporedno s študijem zaključujejo ustrezen vajeniški poklic. Dijaki obiščejo pripravljalne razrede srednjih šol in učencem predstavijo svoj vajeniški poklic in študij ter jim tako omogočijo razumevanje dualnega izobraževanja in kombiniranih študijskih programov.

 

Ozadje

Dualno izobraževanje naj bi postalo privlačnejše za dijake srednjih šol. Da bi jim lahko dali pristen vtis o obrtnem ali tudi komercialnem vajeništvu inkl. kombinirani študijski program se študenti pošljejo v šole in tam poleg vsebin usposabljanja govorijo o lastni motivaciji za začetek usposabljanja v dualnem izobraževanju in študiju ter o svojih osebnih izkušnjah med usposabljanjem in študiju, ki so še vedno v sebi.

Ukrep se lahko izvaja na spletu in brez povezave.

 

Cilj

Namen informativnega dogodka je učencem omogočiti razumevanje dualnega izobraževanja, vklj. kombinirano diplomo in jim v ta namen predstaviti vajeniške poklice in podjetja ter poklicne možnosti in priložnosti, ki se odprejo po vajeništvu. Študentje imajo možnost predstaviti podjetje, v katerem so zaposleni, in ga narediti privlačnega za potencialne vajence.

Izmenjava med študenti in dijaki poteka v višini oči zaradi večinoma majhne razlike v starosti, tako da slednji koristijo možnost, da svoja vprašanja naslovijo posebej na vajence.

 

Opis ukrepa

Ciljna skupina ukrepa poklicne orientacije so predvsem učenci pripravljalnih razredov srednjih šol. Informativni dogodek je primeren za to, da učencem dajo pristen vtis o dualnem izobraževanju. Poleg tega imajo korist od ukrepa regionalna podjetja za usposabljanje, ki pošiljajo vajence v šole, saj se na ta način lahko zaposlijo potencialni bodoči vajenci.

 

Usposabljanje ambasadorjev "Kombinirana diploma" poteka v sodelovanju z zbornicami.

Zbornica vzpostavi stik s šolami in pošlje vajence. Pri pripravi na predstavitev vajeniškega poklica jih podpira pristojna zbornica. Deluje tudi kot kontakt za vse vpletene.

Udeležba v ukrepu je za šole, podjetja in skavte za usposabljanje brezplačna.

Pogostost in časovni okvir zadolžitev skavtov za usposabljanje se dogovorita po posvetovanju s šolami, ki jih ta ukrep zanima.

 

Implementacija

V izvajanje orientacijskega ukrepa so vključene šole in obrtna zbornica ter podjetja, ki lahko svoje vajence odpustijo za čas trajanja programa. Za uspešno izvedbo je ključna pripravljenost šol za sodelovanje v orientacijskem ukrepu.

Usmerjevalni ukrep financira in sporoča pristojna zbornica.

Za izvedbo spletnega dogodka je TUASRO iskal študente, ki poleg ali pred študijem zaključujejo ali so opravili vajeništvo na področju pristojnosti GZS. Na Mädchenrealschule Traunstein so bili poslani skupaj trije vajenci, od tega dva iz obrtnih poklicev in študent s komercialnim vajeništvom, kjer so šolarkam dali razumevanje njihovega vajeniškega poklica. Ker je dogodek potekal na spletu, prostorski viri niso bili potrebni. Če ukrep poteka na kraju samem, prostore zagotovi šola.

 

Evalvacija

Ker bi se format lahko odvijal na spletu, bi lahko številne šolarke izkoristile orientacijski ukrep. Vajencem so postavljali vprašanja o trajanju, plačilu in vsebini vajeniških poklicev. Nato so imeli udeleženci možnost oceniti dogodek.

 

Kontaktni podatki: HWK München Oberbayern - Chamber of Trade & Crafts for Munich and Upper Bavaria

TUASRO - Rosenheim University of Applied Sciences