Valais InfoPass (information pass)

InfoPass je dogodek, ki želi sodelujočim mladim omogočiti živahen vpogled v službo ali srednjo šolo. Poleg tega strokovnjaki različnih poklicev dajejo praktičen vpogled v njihovo vsakdanje življenje. Udeleženci imajo možnost, da svoja vprašanja zastavijo neposredno strokovnjakom.

 

 

Cilji

- Zgodnja podpora mladim v procesu izbire poklica.

- Ponudite udeležencem in možnost, da z malo truda zberejo čim več vtisov.

- Informacije za udeležence neposredno od strokovnjakov.

- Priprava na poskusno vajeništvo (Schnupperlehre).

 

Opis ukrepa

Kdo je/so ciljne skupine? 

- Učenci 10OS in 11OS.

- Šolarji v premostitvenih programih.

- Starši, učitelji in druge zainteresirane strani.

Kakšne so zahteve? 

Različne ponudbe so objavljene na spletni strani, dijaki imajo možnost prijave.

 

Ponudba se posreduje neposredno v šolah.

Udeležba je prostovoljna.

Dogodki se odvijajo v podjetjih ali šolah.

Dogodki običajno trajajo dve uri.

 

Implementacija

Dogodek organizira Služba za poklicno, študijsko in poklicno svetovanje (Berufs-, Studien und Laufbahnberatung)

 

 

 

Kontaktni podatki: berufsberatung-brig@admin.vs.ch

Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Schlossstrasse 30, 3900 Brig-Glis

027 606 95 70