(Virtualni) dan odprtih vrat

Na vsakoletnem dnevu odprtih vrat se lahko zainteresirani pridružijo vodenemu ogledu New Design University (NDU) v St. Pöltenu, se udeležijo tečajev in delavnic. Lahko se seznanijo z vrsto tečajev in dobijo nasvete o vprašanjih, kot so pogoji za sprejem ali možnosti financiranja.

aradi pandemije Covida je dan odprtih vrat NDU potekal tako rekoč leta 2021.

Slika
fi_29

 

Ozadje

Od svoje ustanovitve leta 2004 je New Design University postala sestavni in nepogrešljivi del avstrijske (in nemško govoreče) univerzitetne pokrajine. Dan odprtih vrat prispeva k prepoznavnosti NDU v javnosti ter k informiranju in svetovanju o njegovih tečajih in strokovnih profilih.

 

Cilj

Možnost udeležbe na različnih tečajih in delavnicah, svetovanja, izmenjave z učenci, predstavitev projektov dijakov, informiranje staršev

 

Ciljna skupina

Mladi in dijaki (od višje sekundarne stopnje naprej), starši, mladi odrasli; potencialni študenti vsake starostne skupine in izobrazbe