Obrtna pot

Obrtna pot je »regionalno« zasnovan projekt, ki želi vključevati vse slovenske »regije«. S to dejavnostjo želimo osnovnošolcem (v spremstvu učiteljev) omogočiti, da si ogledajo različne programe dela in izberejo svoj poklic glede na vse informacije, ki so jim na voljo.

Zaradi razmer Covid je izvedba aktivnosti načrtovana za jesen 2021.

Slika
fi_44

Ozadje

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OUS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi zbornicami tvori močan sistem. OZS s promocijo posredno skrbi za zagotavljanje kompetentnih bodočih obrtnikov. Vsak študent, ki sodeluje pri promociji in se na podlagi tega odloči za obrtno poklicno pot, postane tudi član zbornice, član s strokovnimi kompetencami.

 

Cilj

Cilj je seznaniti osnovnošolce, njihove starše, osnovnošolske svetovalne delavce in zainteresirano strokovno javnost o možnostih izobraževanja v dualnem sistemu in v srednjem poklicnem izobraževanju nasploh.

 

Ciljne skupine

Osnovnošolci, njihovi starši, osnovnošolski svetovalni delavci, mentorji.