Mentor (v šoli)

Mentoriranje in karierno svetovanje za vstop v dualni sistem izobraževanja

Slika
Lustenau, Fulterer

Namenjeno osebam, ki delajo kot poklicni svetovalci v javnih ali zasebnih svetovalnih centrih, združenji, zvezah itd.

 

Karierni svetovalci so v neposrednem stiku z mladimi in odraslimi, ki bi se radi informirali o možnostih usposabljanja in kariernih priložnostih. Svoje stranke podpirajo pri ozaveščanju o svojih interesih in sposobnostih ter pri tem, kje bi jih lahko profesionalno uporabili. Karierni svetovalci lahko prispevajo k izboljšanju prepoznavnosti in pozitivne podobe dualnega izobraževanja in usposabljanja s predstavitvijo večstranskih možnosti kariere, ki jih lahko nudi dualno izobraževanje in usposabljanje. Sodelovati bi morali z izobraževalnimi ustanovami in MSP, da bi zagotovili ustrezne informacije o izobraževalnih poteh, naprednih usposabljanjih, poklicih, podjetjih ali zgodbah o uspehu ter o različnih kariernih dogodkih, kot so odprte hiše ali sejmi izobraževanja in zaposlitve.

Kje se lahko informiram o novih možnostih usposabljanja, nadaljnjega izobraževanja in obstoječih poklicnih poteh, z namenom, da ostanem v koraku s časom?

i-Ausbildungsmesse

Ostanite obveščeni

Mentorji pomagajo mladim najti pot. Imeti morajo ažuren pregled nad vrstami usposabljanja in nadaljnjega izobraževanja, ki so na voljo. V zvezi s tem obstaja nekaj zanimivih možnosti.

Kako lahko izboljšam podobo in prikažem pravo vrednost dualnega izobraževanja in usposabljanja v svoji regiji?

WIGE Montafon

Podoba in vrednost dualnega izobraževanja

Nizka javna podoba dualnega usposabljanja nasploh in zlasti rokodelstva se razteza po območjih alpskega prostora. V več državah je mogoče opaziti povečanje akademizacije, ki jo posredno podpirajo šolski učitelji in starši, ki spodbujajo mlade, da si prizadevajo za visokošolsko izobrazbo. Izobrazba …

Kako lahko izboljšamo usposobljenost mentorjev v podjetjih v svoji regiji?

Lustenau, Fulterer

Izboljšanje kompetenc mentorjev

Študije v okviru našega projekta so pokazale, da današnji dualni izobraževalni sistemi ter potrebe vajencev poklicnih šol in trg dela poudarjajo določene kompetence, ki se zahtevajo od mentorjev v podjetju, vključno s strokovnimi, tehničnimi in didaktičnimi kompetencami, poklicnimi izkušnjami na …

Kako lahko mladi analizirajo svoje prednosti in slabosti?

i-Ausbildungsmesse

Ocenjevanje prednosti in sposobnosti

Mladi pogosto potrebujejo pomoč pri analizi svojih prednosti in slabosti. Regije za ta namen ponujajo različna spletna in nespletna orodja.

Kako lahko podprem mlade pri odkrivanju njihovih talentov?

Zukunftscheck Bregenz

Prepoznavanje talentov in interesov

Mladi pogosto ne poznajo svojih sposobnosti in težko prepoznajo svoje interese in sposobnosti kot talente. Regije ponujajo različne pobude, ki jim pri tem pomagajo.

Kako se spreminja prepustnost v moji regiji?

Juergen Kraemer Karrieretag 2018

Prepustnost: preglednost in možnosti prehoda v izobraževalnem sistemu

Kakšne lastnosti podjetja iščejo pri vajencih?

Ausbildungsbotschafter

Iskanje perspektivnih

Posamezna podjetja za usposabljanje iščejo posebne mlade ljudi. Podjetja iščejo mlade ljudi z določenimi lastnostmi, za katere menijo, da so potrebne za njihovo podjetje in za njihovo delo. Za dosego konvergence regije ponujajo različna orodja.

Katere inovacije in možnosti sodelovanja za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja obstajajo v moji regiji?

ZIMM Karrieretag 2018

Razviti inovativni formati usposabljanja znotraj DuALPlus

Šest partnerjev je razvilo regionalne formate usposabljanja, ki temeljijo na prejšnjih raziskavah, bodisi z izboljšanjem obstoječih usposabljanj bodisi z razvojem novih. Usposabljanja so namenjena MSP, trenerjem ali mladim. Tem ciljnim skupinam bodo pomagali razviti veščine za obvladovanje nenehnih …

Katere inovacije in sodelovanja obstajajo v moji regiji za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja?

BULU Karrieretag 2018

Aktivnosti in inovacije za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja

Drugi del projekta DuALPlus je zajemal zbiranje uspešnih primerov inovativnih dualnih izobraževalnih programov z območja Alp. Zaradi razlik v dualnih izobraževalnih sistemih šestih partnerskih držav nasploh in njihovem trenutnem razvoju so bili vključeni primeri najboljših praks, ki opisujejo …

Kateri dodatni moduli usposabljanja za mentorje v podjetjih so bili zasnovani v okviru projekta DuALPlus?

BöschGmbH 2017

Predlog modulov usposabljanja za mentorje v podjetju

Pomen dualnega izobraževanja za nemoten prehod iz izobraževanja v delo ter gospodarski pomen kvalificiranih obrti in trgovskih poklicev sta splošno priznana na politični ravni. Vendar pa je MSP vedno težje dobiti ustrezne vajence. Danes je vse večje število vajencev del marginaliziranih skupin, kot …

Kje lahko mladi obiščejo in spoznajo delovanje podjetij?

Schulmesse Montafon

Get in Touch with Companies

For young people, professions and the associated activities are often abstract. Therefore, real examples and contact with "real" companies are fundamental.