Preverjanje talentov

Preverjanje talentov je praksa, ki se je v Italiji razširila in poteka od leta 2000 dalje, tudi po zaslugi izboljšanja tehnologij za podporo individualnemu ocenjevanju za izobraževalno in strokovno usmerjanje. V italijanskem kontekstu so različne izkušnje povezale znanja in psihološka orodja za merjenje tako imenovanih "talentov" (osebnostne značilnosti, psihosocialni viri itd.) z računalniško infrastrukturo, ki omogoča, da se talenti povežejo z različnimi možnostmi izobraževanja in profesionalno izbiro. Programska oprema "Sorprendo" je eno od teh orodij in je v celoti dostopna šolam, podjetjem in institucijam, ki jih zanima aktiviranje procesa integracije med posameznimi talenti in usmeritvami.

 

Ozadje

V kontekstu Trentina so bili izvedeni različni poskusi z uporabo platforme Sorprendo za podporo izbire študentov. Trenutno je eno od orodij, ki so na voljo teritorialni večnamenski strukturi Ad Personam, ki jo podpira provinca Trento, ki vsem državljanom ponuja brezplačne ponudbe različnih storitev usmerjanja, vključno z:

- obveščanje, razširjanje in usmerjanje o možnostih izobraževanja in usposabljanja, ki delujejo na območju dežele, zlasti o tistih, ki so sofinancirane iz Evropskega socialnega sklada;

- usmerjevalno svetovanje v podporo opredelitvi personaliziranih poti ter procesov šolske in poklicne preusmeritve;

- orientacija, spremstvo in remotivacija za subjekte v prehodu. Pri izvajanju teh dejavnosti Ad Personam uporablja programsko opremo Sorprendo.

 

Cilj

Sorprendo je tehnološka platforma za usmerjanje, zasnovana tako, da ljudem pomaga pri sprejemanju odgovornih odločitev za svojo prihodnost. Vsebuje različna orodja za raziskovanje lastnih interesov, preferenc, veščin in bazo podatkov s podrobnimi zapisi o več kot 450 poklicnih poteh. Poleg tega vam omogoča, da prepoznate študijske in delovne cilje ter zgradite akcijske načrte za njihovo doseganje.

 

Opis ukrepa

Dostop do Sorprendo je možen preko individualnega računa, uporabo pa spremljajo personalizirani predlogi za uporabo na podlagi uporabe platforme. Poleg tega lahko uporabnik sestavi svojo dokumentacijo z navodili tako, da izvozi svoja poročila o izvedenih dejavnostih in doseženih rezultatih v preprosti in razumljivi obliki za vsako starostno skupino.

Platforma je razdeljena na tri področja: Na področju Karierne poti je baza podatkov z več kot 450 poklici, po kateri je mogoče krmariti tudi na podlagi 29 sektorjev in 84 delovnih področij. Artikulacija sektorjev in področij dela v Sorprendu sledi strukturi Atlasa dela in kvalifikacij, ki ga je sprejela Italija in promovira na nacionalni ravni kot nov referenčni okvir v okviru Nacionalnega imenika izobraževalnih in poklicnih kvalifikacij in poklicnih kvalifikacij ter Nacionalni sistem certificiranja usposobljenosti, predviden z zakonodajno uredbo št. 13 z dne 16. maja 2013. Po poklicih je mogoče krmariti tudi glede na področja dejavnosti, ki združujejo poklice na podlagi skupnih značilnosti (npr. poklici, ki zadevajo uporabo številk, znanstveni poklici itd.). Na tem področju je mogoče poiskati tudi ponudbe za delo zahvaljujoč integraciji z delovno tablo INDEED. V področju Osebni profil lahko uporabnik razišče svoje interese, nagnjenosti, osebne lastnosti in sposobnosti ter na podlagi svojih kvalifikacij določi poklicne profile, ki so združljivi s temi elementi. Zna določiti akcijske načrte za doseganje opredeljenih ciljev in ustvariti njihov življenjepis. Če se osredotočite na področje, lahko dostopate do niza poglobljenih virov, da izveste več o ponudbi usposabljanja in strategijah za vstop v svet dela.

 

Implementacija

Uporaba Sorprendo je na voljo že vsaj desetletje v okviru teritorialne večnamenske strukture Ad Personam kot podpora storitvam izobraževanja in strokovnega usmerjanja.

 

Evalvacija

Uporaba Sorprenda, integriranega s podporo specializiranega osebja Teritorialne večnamenske strukture Ad Personam, je omogočila podporo izobraževalnim ustanovam in izobraževalnim ustanovam ter posameznim študentom in družinam ter mladim izven šolskega in izobraževalnega sistema v trije prej opisani sektorji:

- obveščanje, razširjanje in usmerjanje o možnostih izobraževanja in usposabljanja, ki delujejo na območju dežele, zlasti o tistih, ki so sofinancirane iz Evropskega socialnega sklada;

- usmerjevalno svetovanje v podporo opredelitvi personaliziranih poti ter procesov šolske in poklicne preusmeritve;

- usmerjanje, mentorstvo in remotivacija za subjekte v prehodu.

Pridobljena spoznanja: Možnost uporabe podatkov o uporabi Sorprenda na različne načine predstavlja izjemen element inovacije, saj omogoča regionalnim organom, ki jih uporabljajo, kot je teritorialna večnamenska struktura Ad Personam, da ocenijo v smislu ne le posameznih, temveč tudi združenih, dosežene rezultate in vpliv teh rezultatov na novo načrtovanje aktivnosti usposabljanja in usmerjanja. Za sistem lokalnega usmerjanja je to priložnost, da na podlagi različnih meril preslika želje in talente svojih uporabnikov ter opredeli kritična vprašanja in prednosti, na katerih je treba graditi politike, programe in posebne pobude.