x

DualEducationFinder

Dobrodošli v DualEducationFinder, inovativni iskalnik z informacijami o dualnem izobraževanju v Alpski regiji. Pri iskanju pripravljenih vsebin si lahko pomagate s posebej zasnovanim čarovnikom za iskanje, s pomočjo katerega boste prišli do želenih informacij. Dobrodošli ste tudi, da preprosto brskate po naših straneh in dovolite, da vas informacije navdihnejo.

x

Karierno usmerjanje

DualEducationFinder je namenjen podpori v orientacijski fazi, vsem ciljnim skupinam (podjetnikom, učiteljem / profesorjem, šolskim svetovalcem, mentorjem), da se seznanijo s trenutnimi ukrepi na tem področju. Na ta način lahko zagotovimo bolj ciljno usmerjeno orientacijo.

Karrieretag Haubner

Inovativne prakse v dualnem izobraževanju

DualEducationFinder ponuja informacije in praktično usmerjene predloge za izboljšanje podobe in razumevanje vrednosti dualnega izobraževanja in usposabljanja, izboljšanje kompetenc mentorjev v podjetjih ter spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja v regiji. Predstavlja pa tudi primere dobre prakse modulov usposabljanja mentorjev in inovativne oblike usposabljanja, razvite v okviru projekta DuALPlus.

 

Bulu Karrieretag

Preglednost in možnosti prehodov v dualnem izobraževanju

Spodbujanje prepustnosti v dualnem izobraževanju je del zagotavljanja odličnosti in povečanja privlačnosti dualnega izobraževanja v alpskem prostoru. DualEducationFinder prikazuje, kako se prepustnost oblikuje v različnih regijah, opisuje primere najboljše prakse in prikazuje predloge politik, ki povečujejo prepustnost.

DualEducationFinder: poiščite, kar iščete.

Map of Dualplus Interreg Project region

Zlasti v alpskem prostoru je dualno izobraževanje tradicionalno zakoreninjen pojem. Ponuja odlično priložnost za opravljanje kvalificiranega poklica. Dualni sistem izobraževanja vztrajno oskrbuje gospodarstvo v alpskem prostoru s kvalificiranimi delavci. Da bi zagotovili, da bo dualno izobraževanje še naprej privlačna izobraževalna možnost za mlade, ponujamo informacije za različne ciljne skupine o temah poklicne usmerjenosti, usposobljenosti mentorjev in prepustnost med izobraževalnimi sistemi

x

DualEducationFinder vam pomaga izboljšati poklicno usmerjanje mladih in javno prepoznavanje dualnega izobraževanja kot dragocene učne poti.

x

DualEducationFinder vam pomaga spodbujati inovativnost in kakovost v dualnem izobraževanju.

x

DualEducationFinder vam pomaga izboljšati okvirne pogoje za inovacije s povečanjem horizontalne in vertikalne prepustnosti sistema dualnega izobraževanja.

Mentor (v podjetjih)

Usposabljanje in mentorstvo prihodnjih obrtikov/obrtnic

Slika
x

Namenjeno osebam, ki usposabljajo vajence ali pripravnike v obrtnih poklicih kot del svojega dela v MSP.

Mentorji v podjetju so v ospredju dualnega izobraževanja in usposabljanja, saj vajencem zagotavljajo praktična in teoretična znanja, ki jih potrebujejo za svoj prihodnji poklic. Pogosto tudi čustveno podpirajo svoje vajence. Mentorji lahko prispevajo k izboljšanju podobe in vrednosti dualnega izobraževanja in usposabljanja s svojim delom in zavzetostjo v svojem podjetju ter v javnosti (npr. Z dnevi odprtih vrat, sejmi za zaposlovanje ali tekmovanji za vajence). Glede na njihovo ključno vlogo je očitno, da bi morali mentorji v podjetju ostati odprti za nov družbeni in izobraževalni razvoj. Obiskovanje tečajev naprednega usposabljanja, na primer v zvezi s tehničnimi novostmi ali za zadovoljevanje potreb določenih ciljnih skupin, jim lahko pomaga obvladovati  stalne spremembe.

Preberi več