Predavatelj / učitelj

Učno osebje

Slika
Interviewing a girl about her orientation needs

Namenjeno osebam, ki poučujejo na srednjih šolah in so odgovorne za poklicno usmerjanje dijakov.

Podpirajo jih glede splošnega in posebnega znanja ter tudi glede na njihovo prihodnjo kariero, zlasti v kontekstu karierne orientacije. Učitelji morajo biti kot kontaktna oseba tako za učence kot za starše široko seznanjeni s potencialnim usposabljanjem in poklicnimi potmi za mlade. Spodbujanju dualnega izobraževanja in usposabljanja lahko prispevajo tako, da svoje učence spodbudijo, da se poglobljeno informirajo o različnih možnostih, na primer z obiskom raznih sejmov za zaposlovanje in poklicne dejavnosti ali poiščejo informacije preko osebnega kariernega svetovanja. V ta namen je lahko v pomoč sodelovanje s kariernimi svetovalci, izobraževalnimi ustanovami in MSP (mala in srednje velika podjetja). Predstavnike podjetij lahko povabijo v šole, kjer lahko predstavijo svoje delo in njihove zgodbe o uspehu, ravno tako pa lahko učence popeljejo na dneve odprtih vrat, kjer se lahko spoznajo z različnimi poklici.

Kako lahko izboljšam podobo in prikažem pravo vrednost dualnega izobraževanja in usposabljanja v svoji regiji?

WIGE Montafon

Podoba in vrednost dualnega izobraževanja

Nizka javna podoba dualnega usposabljanja nasploh in zlasti rokodelstva se razteza po območjih alpskega prostora. V več državah je mogoče opaziti povečanje akademizacije, ki jo posredno podpirajo šolski učitelji in starši, ki spodbujajo mlade, da si prizadevajo za visokošolsko izobrazbo. Izobrazba …

Kako lahko izboljšamo usposobljenost mentorjev v podjetjih v svoji regiji?

Lustenau, Fulterer

Izboljšanje kompetenc mentorjev

Študije v okviru našega projekta so pokazale, da današnji dualni izobraževalni sistemi ter potrebe vajencev poklicnih šol in trg dela poudarjajo določene kompetence, ki se zahtevajo od mentorjev v podjetju, vključno s strokovnimi, tehničnimi in didaktičnimi kompetencami, poklicnimi izkušnjami na …

Kako lahko podprem mlade pri odkrivanju njihovih talentov?

Zukunftscheck Bregenz

Prepoznavanje talentov in interesov

Mladi pogosto ne poznajo svojih sposobnosti in težko prepoznajo svoje interese in sposobnosti kot talente. Regije ponujajo različne pobude, ki jim pri tem pomagajo.

Kako lahko svoje učence najbolje informiram o različnih poklicnih poteh?

WIGE Montafon

Vodenje po različnih poklicnih poteh

Informacije o različnih poklicnih poteh ne bi smele potekati le v papirni obliki, ampak na aktiven in participativen način. V zvezi s tem regije ponujajo različne pobude.

Kako se spreminja prepustnost v moji regiji?

Juergen Kraemer Karrieretag 2018

Prepustnost: preglednost in možnosti prehoda v izobraževalnem sistemu

Katere inovacije in možnosti sodelovanja za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja obstajajo v moji regiji?

ZIMM Karrieretag 2018

Razviti inovativni formati usposabljanja znotraj DuALPlus

Šest partnerjev je razvilo regionalne formate usposabljanja, ki temeljijo na prejšnjih raziskavah, bodisi z izboljšanjem obstoječih usposabljanj bodisi z razvojem novih. Usposabljanja so namenjena MSP, trenerjem ali mladim. Tem ciljnim skupinam bodo pomagali razviti veščine za obvladovanje nenehnih …

Katere inovacije in sodelovanja obstajajo v moji regiji za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja?

BULU Karrieretag 2018

Aktivnosti in inovacije za spodbujanje kakovosti dualnega izobraževanja

Drugi del projekta DuALPlus je zajemal zbiranje uspešnih primerov inovativnih dualnih izobraževalnih programov z območja Alp. Zaradi razlik v dualnih izobraževalnih sistemih šestih partnerskih držav nasploh in njihovem trenutnem razvoju so bili vključeni primeri najboljših praks, ki opisujejo …

Kateri dodatni moduli usposabljanja za mentorje v podjetjih so bili zasnovani v okviru projekta DuALPlus?

BöschGmbH 2017

Predlog modulov usposabljanja za mentorje v podjetju

Pomen dualnega izobraževanja za nemoten prehod iz izobraževanja v delo ter gospodarski pomen kvalificiranih obrti in trgovskih poklicev sta splošno priznana na politični ravni. Vendar pa je MSP vedno težje dobiti ustrezne vajence. Danes je vse večje število vajencev del marginaliziranih skupin, kot …

Kateri premostitveni ali napredni tečaji na univerzitetni ravni so bili zasnovani v okviru projekta DuALPlus?

BULU Karrieretag 2018

Vseživljenjsko učenje

Da bi olajšali uspešen začetek vpis na univerze tudi študentom iz tujine, so bili razviti prehodni tečaji. Visokošolski tečaji za strokovnjake so bili razviti z namenom, da mladim strokovnjakom omogočijo pridobitev spretnosti in znanj, potrebnih za njihovo nadaljnjo kariero, z uporabo nadaljnje …

Kje in na kakšen način lahko svojim učencem predstavim vajeništvo?

Ausbildungsbotschafter

Spoznavanje vajeništva

Tako kot ponujeno usposabljanje so tudi predpisi, ki veljajo zanj, zelo dinamični. Zaradi tega obstajajo različni viri informacij o tej temi.

Kje lahko dobim informacije o novih predpisih o usposabljanju?

i-Ausbildungsmesse

Ostanite obveščeni

Učitelji pogosto niso obveščeni o vseh možnostih usposabljanja in kariernih poti. V tem pogledu je ključna izmenjava z drugimi institucijami in ljudmi. Nekatere regije tukaj ponujajo pobude.

Kje lahko izmenjam informacije z drugimi šolami ali učitelji na temo usposabljanja?

Interviewing a girl about her orientation needs

Izmenjava z drugimi institucijami

Učitelji pogosto niso dobro obveščeni o vseh možnostih usposabljanja in kariernih poti. V tem pogledu je ključna izmenjava z drugimi institucijami in ljudmi. Nekatere regije tukaj ponujajo pobude.

Kje lahko najdem podjetja, ki omogočajo obisk mladih, z namenom vpogleda v svet zaposlitve in dela?

Lustenau, WUF

Omogočanje vpogledov

Mladi si pogosto težko predstavljajo določene poklice in nimajo pojma, kakšne praktične in vsakdanje naloge ti vključujejo. Zato so resnični in pristni vpogledi v podjetja zelo pomembni. Regije nudijo pomoč pri iskanju podjetij, ki omogočajo ta vpogled.

Kje se lahko informiram o novih možnostih usposabljanja, nadaljnjega izobraževanja in obstoječih poklicnih poteh, z namenom, da ostanem v koraku s časom?

i-Ausbildungsmesse

Spremljanje poplave različnih učnih možnosti

Učiteljem ni vedno lahko slediti džungli vrst usposabljanja. Da bi bili vedno obveščeni o aktualnih ponudbah, vam regije nudijo različno pomoč.